Helsebygg.no har endret adresse og finnes nu for tiden på sykehusbygg.no.

Hvordan blir fremtidens Helsestell?

Innen medisinsektoren pleier ofte det nyeste av moderne teknologi å bli brukt først. Ved siden av militærvesenet, og IT-bransjen er medisinen ofte en av de sektorene som bidrar til å skubbe oss fremover, med tanke på hva som er både teknisk og menneskelig mulig. I norske sykehus finner det stadig sted små revolusjoner som vil påvirke hvordan vi arbeider i andre sektorer.

Samrøre med IT-bransjen og mer bruk av IT er gitt del av utviklingen

Det som har skjedd innen IT-bransjen var i begynnelsen ganske bransjeinternt, men vi ser i dag at mange IT-selskap er i ferd med å skreddersy løsninger som er ment for anvendelse innen helsevesenet. Det er nok denne overgangen som kommer til å forandre mest på hvordan sykehus i den nære fremtiden vil fungere, vis a vis hvordan det fungerer i dag.

Noen forandringer er små eller usynlige. For eksempel anvendelse av trådløst lan gjennom lys, i stedet for med radiobølger som kan forstyrre andre apparater. Dette er allerede i drift flere steder, hvor lyspærer og fotoceller står for formidlingen av trådløs data. En annen liten ting, er økt bruk av mikrobrikker, for å holde styr på alle løse gjenstander, traller og senger i den store bedriften som et moderne sykehus faktisk er. På det viset holdes orden i et stort og svirrende system. Et sunt produkt som allerede er på markedet er elektroniske sigaretter.

Medisinske gjennombrudd er det derimot vanskeligere å forutse. Mest sannsynlig holder fremtiden på muligheten for flere kurer og vaksiner. Samtidig vil for eksempel paralyserte få tilbud om mer avanserte hjelpemiddel. Det eksperimenteres allerede med ekso-skjeletter og rullestoler som styres med tankekraft og elektriske mottakere som er festet utenpå skallen.

Samarbeid